Nahoru
235 515 884

Úhrada strávného

Seznamte se s aktuálními metodami úhrady stravného.

 

1)      S l o ž e n k o u

      Složenky jsou strávníkům vydávány v poslední týdnu měsíce, jedná se o platby na následující měsíc. Strávník, který  platí složenkou odevzdá útržek zaplacené složenky do konce měsíce v kanceláři , tím prokáže, že stravné na další měsíc má zaplacené a bude přihlášen ke stravování na následující měsíc. Pokud  strávník útržek zaplacené složenky neodevzdá, bude přihlášen na další měsíc po převodu peněz bankou na účet školní jídelny. 

 

2)      P l a t b a   z   ú č t u 

Platby z účtů je možné zadávat: 

a/ zřízením  p o v o l e n í   k   i n k a s u, je třeba znát číslo účtu školní jídelny  a variabilní symbol strávníka. Variabilní symbol bude přidělen školní jídelnou a podle tohoto symbolu je platba na našem účtu identifikována.

Inkasujeme si částky, které  jsou potřeba k uhrazení obědů na následující měsíc. Toto inkaso je prováděno 20. den  v měsíci, proto jsou zohledněny pouze odhlášky do tohoto data. Odhlášky z pozdější doby jsou zohledněny v příštím měsíci. 

b/ zřízením t r v a l é h o    p ř í k a z u. Na účet školní jídelny je každý měsíc převáděna stejná částka (za 20 stravovacích dnů) s uvedením variabilního symbolu strávníka (identifikace platby).

 

 

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu získáte  na čísle 251 612 182 nebo e-mailu: jidelna@fzsbrdickova.cz

U všech způsobů placení je nutné, aby měl strávník peníze na svém kontě v jídelně před začátkem placeného měsíce.

 

 

P ř e p l a  t k  y

Přeplatky jsou vraceny 1 x ročně zpět na účet strávníků. Po dohodě je možné vrátit přeplatky, (např. delší nepřítomnost dítěte), individuálně.

Strávníci, kteří zvolili formu placení z účtu (nedáváme jim složenky) jsou automaticky přihlašováni na nový měsíc, pokud platba  na účet školní jídelny byla připsána. Je proto třeba hlídat odhlašování dětí, které např. z důvodu nemoci nepřijdou na oběd hned 1. den v novém měsíci.

Dítě, které onemocní,  má nárok na odebrání oběda  ze školní jídelny pouze první den nemoci.

 

 

Strávníci jsou rozděleni věkovými skupinami

  1. věková skupina 7 - 10 let
  2. věková skupina 11 - 14 let
  3. věková skupina  15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 

Jídla jsou objednávána a odebírána pomocí ISIC karty u dětí a pomocí čipů u zaměstnanců a cizích strávníků.

Cena čipu je 100,- Kč. Cena ISIC 250,- Kč(zajišťuje bedení školy) Tato částka se nevrací.

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.