Nahoru
235 515 884

Koordinátor pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Koordinátor pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ) se podílí na vytváření programu poskytování podpůrných jazykových opatření ve škole, včetně výuky českého jazyka pro žáky s OMJ. Pomáhá žákům a jejich rodičům s integrací do českého prostředí.

Koordinátor pro začleňování žáků s OMJ např.:

  • poskytuje žákům s odlišným mateřským jazykem podporu formou skupinové práce (max. 10 dětí ve skupině) a individuálních konzultací,
  • s využitím odborné metodiky rozvíjí jazykové kompetence žáků
  • pomáhá žákům s OMJ s integrací do českého kulturního prostředí
  • spolupracuje s vyučujícími při vytváření vhodných podmínek při výuce,
  • pedagogům školy a rodičům (zákonným zástupcům) žáků s OMJ poskytuje konzultace a poradenskou pomoc ohledně vzdělávání žáků,
  • provádí jazykovou diagnostiku dětí s OMJ.
  •  

Mgr. Margita Danková

 

Konzultační hodiny pro žáky s OMJ a rodiče: Úterý 13.00 – 15.00 (po předchozí domluvě)

email: mdankova@fzsbrdickova.cz

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.