Nahoru
235 515 884

Spolek rodičů - Společně pro školu

Vážení rodiče a příznivci školy, po několikaletém úsilí se nám konečně podařilo založit spolek, který by měl sloužit především dětem naší školy. Spolek rodičů "Společně pro školu" je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci na rozvoji školy. Spolek je na základě stanov právnickou osobou podle českého práva a je registrován u Ministerstva vnitra od května 2022 a dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. následně zapsán u rejstříkového soudu.

Cílem naší činnosti je dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Cílem spolku je shromažďovat finanční prostředky pro zajištění vzdělávací a výchovné činnosti školy, podporovat zájmové a volnočasové aktivity ve škole, podílet se na akcích školy (finančně i organizačně). Přispět můžete na konkrétní akci, třídu, pomůcky apod..

Spolek také seznamuje vedení školy s náměty pro využití finančních prostředků
a naopak. Škola žádá Spolek o uvolnění financí na nákupy nebo zajištění akcí.  

 

Například:
      Podloubí u vstupu do školy nepůsobí esteticky ani na žáky, ani na rodiče. Máme již vypracovaný návrh (dělaly jej děti hodině výtvarné výchovy) na vymalování fasády,
ale nemáme na to nyní finance. Taková akce se pohybuje řádově v desetitisících.

 

SPOLEČNĚ PRO ŠKOLU,  z. s.

Zakládající členové spolku:

Mgr. Pavel Juřica (statutární orgán – předseda spolku; býv. člen Školské rady)

kontakt: pavel.jurica.01@gmail.com

Mgr. Martina Hanslíková (pedagogický pracovník FZŠ Brdičkova)

Mgr. Petra Bernklau (býv. člen Školské rady)

IČ 17081319

zahájení činnosti v září 2022

 

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s náplní a stanovami spolku a pošle členský příspěvek na účet spolku.

 

123-8199670277/0100

 

Členský příspěvek je minimálně 400,- Kč na školní rok, splatný jednorázově v září každého školního roku, nebo ve dvou úhradách po 200,- Kč splatných v měsících září a lednu každého školního roku.

O použití shromážděných prostředků rozhoduje nejvyšší orgán spolku – členská schůze, která zasedá jednou ročně.

 

Předseda spolku může jednorázově rozhodnout o použití částky do 10 tis. Kč bez souhlasu členské schůze, a to maximálně 3x za školní rok.

Průběžné informace o spolku jsou k dispozici na webové stránce

 

https://spolecne-pro-skolu-brdickova.webnode.cz/

 

 

 

 

 

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.