Nahoru
235 515 884

O škole

Zde se o nás dozvíte více:

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Brdičkova 1878 zahájila svoji činnost 1. 9. 1986. Ulice, na které se škola nachází, nese jméno po RNDr. Rudolfu Brdičkovi, DrSc. Byl to český akademik a profesor fyzikální chemie na Karlově univerzitě. Byl také žákem Jaroslava Heyrovského. Zabýval se především redoxními reakcemi organických sloučenin a také lékařskou aplikací polarografie. Byl zakladatelem české fyzikálně-chemické školy a autorem vynikajících vysokoškolských učebnic.  

Ve školním roce 2023/2023 měla škola 30 tříd a 736 žáků, kteří se vzdělávají podle vzdělávacího programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – FZŠ Brdičkova“.  Jsme školou vybudovanou uprostřed sídlištní zástavby. Vzhledem k tomu, že škola má dobrou pověst na veřejnosti a v jejím nejbližším okolí, školu navštěvují také žáci z okolních obcí. V blízkosti školy je stanice metra Lužiny a několik linek autobusů MHD.

Od roku 1990 škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Praze a 24. 3. 1994 jsme byli vybráni a jmenováni Fakultní základní školou. V současné době spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy při  přípravě budoucích učitelů. Jejich studenti konají na naší škole pedagogickou praxi, popřípadě realizují své výzkumy potřebné k diplomové práci.

Školu tvoří jedna panelová dvoupatrová budova, která se skládá z pěti částí. Máme zde 55 učeben, z toho 17 odborných. Mezi nejzajímavější odborné učebny patří tři počítačové učebny, z nichž jedna je určena pro výuku cizích jazyků. V každé třídě je interaktivní tabule.  
K pohybovým aktivitám žáci využívají  čtyři tělocvičny a hřiště s umělým povrchem. V zimním období je možné v rámci tělesné výchovy navštěvovat ledovou plochu, nacházející se v blízkém okolí školy. V době přestávek za pěkného počasí mohou žáci  využívat atrium školy.

V odpoledních hodinách je  žákům k dispozici školní knihovna s čítárnou a počítači připojenými na internet, s možností kopírovat texty pro žáky s poruchami učení. V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, encyklopedie a slovníky. Průběžně knihovnu doplňujeme novými knihami. Knihovnu je možné využívat také při výuce. V knihovně je interaktivní displej, který slouží žákům pro interaktivní výuku. Školní knihovna je vedle svého účelu využívána  také jako vhodné místo, kde mohou pod pedagogickým dozorem účelně trávit volný čas dojíždějící děti.   

Škola má vlastní keramickou dílnu. Dopoledne je využívána také mateřskými školami a v odpoledních a večerních hodinách zde pracují v kroužcích nejen žáci naší školy a jejich rodiče, ale setkáme se zde i s našimi spoluobčany z řad rodičů a prarodičů.

Všechny prostory školy postupně vybavujeme moderním a funkčním nábytkem, aby každý žák a učitel měl ve třídě místo pro uložení svých věcí. Jsou zmodernizována dětská a učitelská WC,  po sportovní činnosti mají žáci možnost použít sprchy u tělocvičen. Společenská místnost za pomoci výpočetní a promítací techniky umožňuje nejen samotnou výuku, ale také kulturní a divadelní vystoupení žáků, nebo přednášky či besedy.

Pedagogický sbor tvoří 76 zkušených pedagogů, ale postupně s příchodem nových zaměstnanců se náš pedagogický sbor rychle obměňuje.  Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici sborovnu, která je vybavena počítači, tiskárnami a skenerem.

Naši učitelé mají dlouholeté zkušenosti s dětmi se specifickými poruchami učení. Velkým přínosem pro práci s žáky s poruchami učení je školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholožky a speciální pedagožka. Škola pracuje s  nadanými žáky, kteří jsou zařazováni do tříd se specializovaným zaměřením. Od prvního ročníku otevíráme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V 6. – 9. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy.

Škola využívá školní informační systém Bakaláři. Systém obsahuje veškeré moduly nutné nejen pro správu školy, ale také pro komunikace i s rodiči. Největší využití je pro školní matriku, tisky vysvědčení, on-line zápisy do 1. tříd.  Několik let využíváme elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. Žáci mají možnost využívat identifikační průkaz studenta – ISIC.

Ve školní družině využíváme čipový systém evidence dětí ve školní družině. Tento systém umožňuje rodičům snadné vyzvedávání dětí z družiny bez zbytečného čekání a paní vychovatelky mají přehled o příchodech a odchodech dětí ze školní družiny v elektronické podobě.

Všichni žáci mají po dobu studia na naší škole k dispozici zdarma licence na balíček Microsoft Office 365. Součástí balíčku jsou mj. programy MS Word, Excel i PowerPoint. Obzvlášť v době, kdy probíhala distanční výuka, jsme tyto účty hodně využívali.

Školní družina je umístěna v pavilonu A. Družina má 7 oddělení a vede ji 7 vychovatelek. Je v provozu v ranních hodinách od 6:30 hodin a odpoledne do 17:30 hodin.

Pro školní stravování slouží dvě samostatné jídelny – pro I. stupeň a pro II. stupeň. Jídelny a školní kuchyně prošly v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí. Za běžného školního provozu mají strávníci možnost volit ze 2 jídel. Pro evidenci využíváme systém www.strava. cz, v němž mohou rodiče předem navolit oběd pro své dítě a mají přehled o docházce na obědy.

Škola během školního roku pořádá řadu akcí pro žáky, které slouží pro vzdělávání účel našich studentů – například se pravidelně zapojujeme do programu Edison, jezdíme na poznávací zahraniční zájezdy. Pořádáme akce pro žáky a rodiče i v odpoledních časech – nejčastěji vystoupení dětského školního sboru Ty Brďo, podzimní Listopadání se spoustou tvořivých vánočních dílen a Velikonoční jarmark. Každoročně se zapojujeme do celorepublikové akce Ukliďme Česko, kdy pomáháme s úklidem areálu školy a přilehlého okolí.

Naše škola má i sportovní třídy. Tradice těchto sportovních tříd trvá již 30let. Škola je zaměřená na volejbal a z řad našich studentů působí ve sportovním světě řada vrcholových sportovců – za všechny můžeme zmínit Kristýna Hoidarová Kolocová, Markéta Naush Sluková, Jaroslav Škach, Jan Jarolím, Jakub Rybníček, Jan Hadrava a řada dalších.

Máme dobré zkušenosti s fungováním školního parlamentu. Do jeho činnosti jsou zapojeni zástupci všech tříd 5. – 9. ročníku. Jeho členové přinášejí různé připomínky a náměty, které se většinou daří realizovat. Dobré klima školy spoluvytváří žáci, pracovníci školy a rodiče.

O tom, že práci děláme dobře, svědčí také to, že se k nám vrací bývalí žáci coby rodiče, ale také jako pedagogové.  Naši školu si často volí právě proto, že zde panuje dobrá atmosféra a příjemné tvůrčí prostředí. Snažíme se o to, aby se u nás cítili dobře naši žáci, pedagogové, ale aby také rodiče viděli, že naší snahou je, aby z jejich dětí vyrostli slušní, komunikativní a vzdělaní lidé.

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.