Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Školní psycholog


Školní psychologPhDr. Iva Stefanová

 

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se o individuální a skupinové psychodiagnostické, intervenční a konzultační činnosti, např.:

  • pomáhá žákům při hledání vhodného učebního stylu,
  • pomáhá při řešení výchovných, výukových a osobnostních problémů,
  • diagnostikuje sociální klima třídy,
  • pracuje s třídními kolektivy,
  • provádí primární krizovou intervenci,
  • ve spolupráci s výchovným poradcem a psychologem PPP, třídními učiteli a učiteli profilových předmětů se podílí na kariérovém poradenství,
  • spolupracuje a konzultuje s pedagogickými pracovníky, vedením školy, zákonnými zástupci žáků a dalšími odborníky.

 

Konzultační hodiny pro rodičePo-Pá po předchozí dohodě

tel: 725825436

email: istefanova@fzsbrdickova.cz