Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Poradenství


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství.

 

     Služby jsou určeny žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům žáka) i pedagogům. Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem a specifikovány navazující vyhláškou č. 72/2005 Sb. včetně příloh ve znění její novely platné od 1. září 2016 O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

     Tým školního poradenského spolupracuje s asistentkami pedagoga a se spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tato spolupráce umožňuje poskytování potřebné podpory znevýhodněným žákům, řešení situací ve škole, které vyžadují odbornou intervenci a přispívá k lepší spolupráci a komunikaci mezi pedagogy školy a rodiči (zákonnými zástupci) žáků.


     Snahou ŠPP je přispět k vytvoření příznivého sociálního klimatu na škole, vytvoření podmínek pro včasné odhalování potíží ve vzdělávání nebo v chování, vytvoření podmínek pro zmírňování dopadů zdravotního či sociálního znevýhodnění žáků.

 

     Velký důraz klademe především na vzájemnou komunikaci se všemi subjekty (žáky, učiteli i rodiči).

 

 

Tým ŠPP tvoří:                                            

Speciální pedagožka

Školní psycholožka

Výchovné poradkyně  

Metodička prevence

Asistentky pedagoga

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.