Nepřehlédněte
Třídní schůzky 1. ročníků a 6. ročníků
8.9.2021

Ve středu 8. 9. 2021 v 18:00 hod. se konají třídní schůzky 1. a 6. ročníků.

Mapa webu

Úhrada strávného


Seznamte se s aktuálními metodami úhrady stravného.

 

1)      S l o ž e n k o u

      Složenky jsou strávníkům vydávány v poslední týdnu měsíce, jedná se o platby na následující měsíc. Strávník, který  platí složenkou odevzdá útržek zaplacené složenky do konce měsíce v kanceláři , tím prokáže, že stravné na další měsíc má zaplacené a bude přihlášen ke stravování na následující měsíc. Pokud  strávník útržek zaplacené složenky neodevzdá, bude přihlášen na další měsíc po převodu peněz bankou na účet školní jídelny. 

 

2)      P l a t b a   z   ú č t u 

Platby z účtů je možné zadávat: 

a/ zřízením  p o v o l e n í   k   i n k a s u, je třeba znát číslo účtu školní jídelny  a variabilní symbol strávníka. Variabilní symbol bude přidělen školní jídelnou a podle tohoto symbolu je platba na našem účtu identifikována.

Inkasujeme si částky, které  jsou potřeba k uhrazení obědů na následující měsíc. Toto inkaso je prováděno 20. den  v měsíci, proto jsou zohledněny pouze odhlášky do tohoto data. Odhlášky z pozdější doby jsou zohledněny v příštím měsíci. 

b/ zřízením t r v a l é h o    p ř í k a z u. Na účet školní jídelny je každý měsíc převáděna stejná částka (za 20 stravovacích dnů) s uvedením variabilního symbolu strávníka (identifikace platby).

 

 

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu získáte  na čísle 251 612 182 nebo e-mailu: jidelna@fzsbrdickova.cz

U všech způsobů placení je nutné, aby měl strávník peníze na svém kontě v jídelně před začátkem placeného měsíce.

 

 

P ř e p l a  t k  y

Přeplatky jsou vraceny 1 x ročně zpět na účet strávníků. Po dohodě je možné vrátit přeplatky, (např. delší nepřítomnost dítěte), individuálně.

Strávníci, kteří zvolili formu placení z účtu (nedáváme jim složenky) jsou automaticky přihlašováni na nový měsíc, pokud platba  na účet školní jídelny byla připsána. Je proto třeba hlídat odhlašování dětí, které např. z důvodu nemoci nepřijdou na oběd hned 1. den v novém měsíci.

Dítě, které onemocní,  má nárok na odebrání oběda  ze školní jídelny pouze první den nemoci.

 

 

Strávníci jsou rozděleni věkovými skupinami

  1. věková skupina 7 - 10 let
  2. věková skupina 11 - 14 let
  3. věková skupina  15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 

Jídla jsou objednávána a odebírána pomocí čipů nebo ISIC karty.

Cena čipu je 100,- Kč. Cena ISIC 250,- Kč(zajišťuje bedení školy) Tato částka se nevrací.