Nepřehlédněte
Přihlašovací údaje do MS Office365
16.9.2020

Prosíme proveďte s dětmi registraci. Údaje dostaly od třídních.

Covid
16.9.2020

V případě rozšíření nemoci Vás budeme neprodleně informovat.

Mapa webu

Provoz družiny


Vedoucí školní družiny: MILADA CHRUDIMSKÁ 722518534 (od 12:00- 17:00 hodin)

 

Školní družina je umístěna na pavilonu A, 1. patro.

 

e-mail: druzina@fzsbrdickova.cz nebo mchrudimska@fzsbrdickova.cz

 

RANNÍ DRUŽINA:    6:30 – 7:45hod.

V 7:30hod. končí příchod do ranní družiny.  Ranní družinu může podle  potřeby navštěvovat každé dítě, které je do školní družiny přihlášeno.

 

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA:          

11:40- 17:30hod.

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:              

12:50 – 14:00 hod.

15:40 – 17:30 hod.

 

 

Děti ze školní družiny si zplnomocněné osoby vyzvedávají pomocí čipu, který přiloží ke čtečce u vchodových dveří. V případě zapomenutí čipu oslovte recepční, která zařídí vyzvednutí dítěte

  

Za školní družinu se platí 200Kč/měsíc. Platí se najednou 9. – 12. měsíc, pak  1. – 6. měsíc následujícího kalendářního roku. Složenku dítě obdrží  při nástupu do školní družiny. Určenou částku je třeba zaplatit do 15. září (ledna).

Pokud  potřebují rodiče projednat jakýkoliv problém, který se týká  jejich dítěte, případně mají dotazy k provozu školní družiny, mohou se obrátit telefonicky na vedoucí vychovatelku, případně vychovatelku svého dítěte a domluvit si schůzku.