Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Žákovský parlament


 15 let školního parlamentu na FZŠ Brdičkova

            Jak to letí. V roce 2018  slavíme 15 let od založení školního parlamentu na naší škole. Byl založen 31. března 2003. Na založení měli největší podíl učitelé školy  Jiří Hornek a Eva Polínková.

            Od pátého ročníku byli z každé třídy vybráni tři žáci, kteří zastupovali své spolužáky v této dětské školní instituci.

Zvolený předseda spolupracoval s vedením školy a pravidelně informoval vedení školy o závěrech z jednotlivých schůzek. Parlament průběžně participoval na různých akcích, které škola pořádala, dokonce někteří členové připravovali zajímavý program pro své mladší spolužáky, který aplikovali
ve výuce i mimo ni.

Po odchodu paní učitelky Polínkové pomáhal s vedením a koordinací pan učitel Jan Schroll. Začala intenzivní spolupráce na ekoakcích, pořádání školních plesů pro žáky 9. ročníků, na sběrových akcích školy a byly vyhlašovány různé soutěže mezi třídami.

Výtěžek ve výši 35 000 Kč ze sběrových akcí byl členy parlamentu předán do Centra pro výcvik psů pro nevidomé v Radlicích a 5000 Kč do útulku pro opuštěné kočky v Praze 10, další částka putovala na dětskou onkologii do pražského Motola. Do všech tříd školy jsme zakoupili stolní fotbálky pro zpestření přestávek.

            V současné době pokračujeme v započaté práci, parlament se schází operativně v rámci přípravy různých školních akcí a je rozšířen i o redakční radu, která je připravena vydávat školní časopis. Děti se vyjadřují i k vybavení a dění ve škole, ke stravě ve školní jídelně, pomáhají při organizaci různých akcí a soutěží.

            Našemu školnímu parlamentu přejeme do dalších let mnoho úspěchů a děkujeme vedení školy za spolupráci, vytváření podmínek a vstřícnost.

 

                                               Jiří Hornek – koordinátor žákovského parlamentu