Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Koordinátor pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)


Koordinátor pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ) se podílí na vytváření programu poskytování podpůrných jazykových opatření ve škole, včetně výuky českého jazyka pro žáky s OMJ. Pomáhá žákům a jejich rodičům s integrací do českého prostředí.

Koordinátor pro začleňování žáků s OMJ např.:

  • poskytuje žákům s odlišným mateřským jazykem podporu formou skupinové práce (max. 10 dětí ve skupině) a individuálních konzultací,
  • s využitím odborné metodiky rozvíjí jazykové kompetence žáků
  • pomáhá žákům s OMJ s integrací do českého kulturního prostředí
  • spolupracuje s vyučujícími při vytváření vhodných podmínek při výuce,
  • pedagogům školy a rodičům (zákonným zástupcům) žáků s OMJ poskytuje konzultace a poradenskou pomoc ohledně vzdělávání žáků,
  • provádí jazykovou diagnostiku dětí s OMJ.
  •  

Mgr. Margita Danková

 

Konzultační hodiny pro žáky s OMJ a rodiče: Úterý 13.00 – 15.00 (po předchozí domluvě)

email: mdankova@fzsbrdickova.cz