Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Metodik prevence


Metodik prevence: Mgr. Tomáš Wagner

 

V rámci týmové spolupráce metodik prevence realizuje ve škole preventivní programy, jež mají za cíl minimalizaci patologických jevů v chování žáků školy. Je to například tyto činnosti:

  • realizace programu prevence zneužívání návykových látek,
  • poskytování metodického vedení ostatním pedagogickým pracovníkům při realizaci preventivních programů,
  • spolupráce s odbornými institucemi,
  • informování žáků a jejich zákonných zástupců o činnosti odborných institucí, které poskytují pomoc v problematice závislostí či jiných negativních sociálních a společenských jevů,
  • spolupráce se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciární péči,
  • poskytování konzultační a poradenské pomoci žákům a rodičům (zákonným zástupcům).
  •  

email: twagner@fzsbrdickova.cz