Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Počítadlo
Online:
10
Dnes:
521
Posledních 7 dní:
5393
Posledních 30 dní:
22654
Celkem:
135393
Mapa webu
Zaměření projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) prostřednictvím psychologických, speciálně pedagog. a asistenčních služeb, které svou metodikou a systematičností umožňují vytvářet inkluzivní prostředí.

Cílem je prostřednictvím realizace projektu přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Dalším cílem realizace projektu je vytvoření ve všech spolupracujících školách proinkluzivního prostředí a začlenění žáků s OMJ.

Celkem: 2 články