Nepřehlédněte
Doprodej výrobků na Dobrého Anděla
30.11.2018

V pondělí 3. 12. v 9:40 proběhne u bufetu prodej drobných výrobků dětí. Výtěžek z prodeje bude věnovám na DOBRÉHO ANDĚLA.

Přijmeme pomocnou kuchařku do školní jídelny
30.11.2018

Od 1. 1. 2019!! NUTNÉ

Počítadlo
Online:
9
Dnes:
610
Posledních 7 dní:
5837
Posledních 30 dní:
25557
Celkem:
82316
Mapa webu

Poradenství


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství.

 

     Služby jsou určeny žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům žáka) i pedagogům. Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem a specifikovány navazující vyhláškou č. 72/2005 Sb. včetně příloh ve znění její novely platné od 1. září 2016 O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

     Tým školního poradenského spolupracuje s asistentkami pedagoga a se spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tato spolupráce umožňuje poskytování potřebné podpory znevýhodněným žákům, řešení situací ve škole, které vyžadují odbornou intervenci a přispívá k lepší spolupráci a komunikaci mezi pedagogy školy a rodiči (zákonnými zástupci) žáků.


     Snahou ŠPP je přispět k vytvoření příznivého sociálního klimatu na škole, vytvoření podmínek pro včasné odhalování potíží ve vzdělávání nebo v chování, vytvoření podmínek pro zmírňování dopadů zdravotního či sociálního znevýhodnění žáků.

 

     Velký důraz klademe především na vzájemnou komunikaci se všemi subjekty (žáky, učiteli i rodiči).

 

 

Tým ŠPP tvoří:                                            

Speciální pedagožka

Školní psycholožka

Výchovné poradkyně  

Metodička prevence

Asistentky pedagoga